Beques i ajuts

Ajudes d'allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2017-18

El Govern de les Illes Balears ha convocat un total de vuit beques d'allotjament a la residència d'estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB) per al curs 2017-18, d’acord amb el detall següent:

  • Dues beques per a alumnes de Menorca.
  • Dues beques per a alumnes d’Eivissa.
  • Dues beques per a alumnes de Formentera.
  • Dues beques per a alumnes de Mallorca residents a algun dels municipis següents: Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Felanitx, Santanyí i ses Salines.

La dotació màxima de les beques és de 507,00 euros mensuals durant el curs 2017-18 (d’octubre a juny, ambdós inclosos) per al finançament del servei d’allotjament i berenar a la residència d’estudiants de la UIB.

Termini de presentació de sol·licituds: des de 14 de juliol de 2017 fins 15 de setembre de 2017.

Lloc de presentació de la sol·licitud: Podeu presentar documents dirigits als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre. També els podeu presentar en els registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni Marc d'Oficines Integrades. Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí. A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per la qual cosa heu de presentar el sobre obert, per tal que es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i s’anoti així en el resguard justificatiu de la seva presentació.

Òrgan competent per a la tramitació: Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior del Govern de les Illes Balears.

Documents relacionats:

BEQUES I AJUDES