Residència UIB Convocatòria d’ajuts d’allotjament pel curs acadèmic 2020-21 S'ofereixen nou beques que cobreixen les despeses d'allotjament al campus universitari

La Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca ha convocat un any més el seu programa de beques d’allotjament a la Residència UIB.

El Govern de les Illes Balears pretén facilitar i fomentar la integració dels nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB) a la vida acadèmica del campus universitari, així com facilitar l'accés de persones amb dificultats econòmiques als estudis universitaris i contribuir a superar les barreres de mobilitat degudes a la insularitat i a la distància entre el domicili dels estudiants i el campus universitari. 
Els estudiants beneficiaris de les ajudes viuran a la residència d'estudiants del campus de la UIB, a Palma, i podran accedir als serveis i equipaments que ofereix la residència a tots els residents. Així mateix, s'ofereix una ajuda específica per a la incorporació de dones als estudis que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior (EPS-UIB). 
Es convoquen un total de 9 beques d'allotjament:
  • Una beca per a la incorporació de dones a l'alumnat dels estudis de l’EPS-UIB.
  • Vuit beques per a alumnes del primer curs de grau de qualsevol dels ensenyaments oficials que s'imparteixen al campus de la UIB de Mallorca. 
Un dels requisits generals que ha de complir el sol·licitant es la de tenir domicili familiar a qualsevol municipi de les illes de Menorca, Eivissa o Formentera. En el cas de sol·licitants de Mallorca, han de tenir el domicili familiar a qualsevol dels municipis següents: Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Felanitx, Santanyí i ses Salines. S'entén que tenen el domicili familiar a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis abans esmentats. 
Aquestes ajudes són compatibles amb altres ajuts o subvencions de la mateixa naturalesa o finalitat que es puguin concedir. L'imprès de Sol·licitud s'ha de emplenar en línia a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca i ha de ser degudament signada per la persona sol·licitant. El termini de presentació de sol·licituds finalitza dia 30 de setembre. La concessió o la denegació dels ajuts es notificarà individualment als interessats. L'import de l'ajut es pagarà directament a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), entitat que gestiona la residència d'estudiants de la UIB. 
Podeu consultar més información en aquest enllaç.
Data de publicació: 24/08/2020