Residència UIB Notícies 2018

resiciuta

Aquesta trobada d'institucions educatives, dirigida a estudiants preuniversitaris, està organitzada per l'Ajuntament de Ciutadella

convocatòria

Es convoquen un total de nou beques d'allotjament a la residència d'estudiants de la Universitat de les Illes Balears per al curs 2018-19, d’acord amb el detall següent: